JVC DLA-RS15U
类型 家庭影院投影机
品牌 JVC
型号 DLA-RS15U
显示技术 D-ILA
画面比例 16:9
分辨率 1920x1080
亮度 1000
对比度 32000:1
光源 220W
光源寿命 3000 hrs
镜头 F = 3.2 ~ 4.0 f = 21.4 ~ 42.8mm
画面范围 60in. ~ 200in.
镜头移动-水平 +/- 80%
镜头移动-垂直 +/- 34%
输入端口
2 x HDMI
1 x Component
1 x Composite
1 x S-Video
控制端口
1 x RS-232C
1 x 12V Trigger
尺寸(W*H*D) 36.58cm x 16.76cm x 47.75cm
重量(kg) 11.2
电源 110 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
功耗 310W (Normal) / 0.7W (Standby)
噪音 19 dB
品牌
机型
显示技术
分辨率
显示比例

如果您需要更多参数?
请使用 高级搜索

Copy © Avbook.net ALL RIGHTS RESERVED